.

מסכים מסכות והסחות

שש הרצאות נבחרות

י''ט טבת-כ''ט שבט | אצלכם בבית

2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2

ההרצאות לתועלת הציבור ללא עלות

הערב: הרב אלישע ינון
'לחיות בענק'

מאשר קבלת דיוור מערוץ 7 ו'לוקחים אחריות'

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.